Leasing to popularna forma finansowania działalności gospodarczej, która umożliwia użytkowanie określonych składników majątku bez konieczności ich zakupu za pełną wartość. Oto szczegółowe informacje na temat tego, na czym polega leasing:

Definicja Leasingu:

Leasing to umowa pomiędzy dwiema stronami: leasingodawcą (którym jest zazwyczaj instytucja finansowa lub firma leasingowa) i leasingobiorcą (przedsiębiorcą lub osobą fizyczną), na mocy której leasingobiorca otrzymuje prawo do użytkowania określonego dobra na wyznaczony czas w zamian za regularne płatności.

Rodzaje Leasingu:

1. **Leasing Operacyjny:**

   – Leasingodawca jest właścicielem przedmiotu leasingu i ponosi ryzyko związane z jego eksploatacją.

   – Umowa zawierana jest na okres krótszy niż ekonomiczna żywotność przedmiotu.

   – Leasingobiorca zazwyczaj zwraca przedmiot leasingu po zakończeniu umowy.

2. **Leasing Finansowy:**

   – Okres leasingu pokrywa się z większością ekonomicznej żywotności przedmiotu.

   – Leasingobiorca zobowiązany jest do opłacenia wartości przedmiotu leasingu wraz z odsetkami.

   – Zwykle kończy się opcją wykupu przedmiotu leasingu za symboliczną kwotę.

Zalety Leasingu:

 • Możliwość Finansowania Inwestycji,
 • Pozwala na użytkowanie nowoczesnych maszyn, pojazdów lub innego sprzętu bez angażowania dużych środków własnych.
 • Ulgi Podatkowe: raty leasingowe mogą być kosztem uzyskania przychodu, co obniża podstawę opodatkowania.
 • Elastyczność:
 • Umowy leasingowe często oferują elastyczne warunki, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych leasingobiorcy.
 • Dostępność,
 • Prostsze i szybsze procedury związane z zawarciem umowy w porównaniu do kredytów bankowych.

Procedura Leasingu:

 • Wybór Przedmiotu Leasingu:

   – Leasingobiorca wybiera przedmiot, który chce wziąć w leasing.

 • Wnioskowanie:

   – Złożenie wniosku w firmie leasingowej, która ocenia zdolność kredytową klienta.

 • Podpisanie Umowy:

   – Po zaakceptowaniu wniosku i warunków, strony podpisują umowę leasingową.

 • Regularne Płatności:

   – Leasingobiorca dokonuje regularnych płatności zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.

 • Zakończenie Umowy:

   – W przypadku leasingu finansowego leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu, a w przypadku leasingu operacyjnego zwraca go leasingodawcy.

Leasing jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm, które chcą się rozwijać i modernizować swój park maszynowy lub flotę pojazdów, jednocześnie optymalizując swoje obciążenia podatkowe i płynność finansową.