Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce świadczy różnorodne usługi dla ubezpieczonych, w tym wypłaty z tytułu różnych rodzajów niezdolności do pracy. Poniżej przedstawiamy informacje na temat odszkodowań z ZUS w kontekście zwolnień lekarskich.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który z powodu choroby nie może wykonywać pracy. Nie ma konkretnej liczby dni zwolnienia, które muszą minąć, aby przysługiwał zasiłek – zasiłek można otrzymać od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Ważne jest, aby być ubezpieczonym i posiadać ważne zwolnienie lekarskie.

Zasiłek rehabilitacyjny

Jeśli niezdolność do pracy trwa dłużej, po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, ubezpieczony może ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny. Zwykle jest on przyznawany, gdy istnieje szansa na przywrócenie zdolności do pracy dzięki rehabilitacji.

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Jeśli stan zdrowia uniemożliwia powrót do pracy na stałe, ubezpieczony może ubiegać się o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Proces uzyskania renty wymaga dokładnej oceny zdrowia przez lekarzy orzeczników ZUS.

Inne świadczenia

Oprócz powyższych, ZUS oferuje też inne świadczenia, takie jak renty rodzinne czy zasiłki pogrzebowe. Każde z nich ma własne kryteria przyznawania.

Podsumowanie

Nie ma jednoznacznego czasu trwania zwolnienia lekarskiego, który decyduje o otrzymaniu odszkodowania z ZUS. Wszystko zależy od rodzaju świadczenia, na które chce się ubiegać ubezpieczony oraz od indywidualnej sytuacji zdrowotnej. Jeśli masz wątpliwości co do swoich uprawnień, warto skonsultować się bezpośrednio z ZUS lub doradcą ds. ubezpieczeń społecznych.