Zwolnienie lekarskie, potocznie nazywane „L4”, to dokument potwierdzający niezdolność do pracy z powodu choroby lub innego stanu zdrowia. Daje on prawo do otrzymania zasiłku chorobowego.

Okres wypłaty zasiłku chorobowego

1. **Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę:** Pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w ciągu roku kalendarzowego (lub pierwsze 14 dni dla osób powyżej 50. roku życia) są wypłacane przez pracodawcę, a następnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

2. **Dla osób samozatrudnionych oraz rolników:** Cały okres zwolnienia lekarskiego jest finansowany przez ZUS.

Maksymalny czas trwania zwolnienia

Nie ma ścisłego limitu czasowego, który określałby, jak długo można być na L4. Jednak po pewnym czasie (często po 182 dniach nieprzerwanej niezdolności do pracy) lekarz orzecznik ZUS może wezwać pacjenta na dodatkowe badanie w celu ponownej oceny zdolności do pracy.

Długotrwała niezdolność do pracy

Jeśli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 182 dni, ZUS może podjąć decyzję o przekierowaniu osoby na badanie w celu stwierdzenia stopnia niepełnosprawności. W przypadku długotrwałej niezdolności do pracy może być przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy.

Podsumowanie

Chociaż nie ma ścisłego limitu określającego, jak długo można być na zwolnieniu lekarskim, istnieją pewne ramy czasowe, po których ZUS może podjąć kroki w celu oceny zdolności pacjenta do powrotu do pracy. Ważne jest regularne konsultacje z lekarzem i dbanie o swoje zdrowie, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności. Jeśli masz wątpliwości dotyczące swojego zwolnienia lekarskiego, warto skonsultować się z ekspertem lub odwiedzić placówkę ZUS.