Stomia to chirurgicznie utworzony otwór w powierzchni ciała, który prowadzi do wnętrza jednego z narządów, najczęściej jelita lub pęcherza. Jest to zabieg, który ma na celu umożliwienie wydalania treści jelitowej lub moczu na zewnątrz organizmu. Ale dlaczego stomia jest konieczna i jakie są jej rodzaje?

Rodzaje stomii

1. **Kolostomia**: Otwór prowadzący z okrężnicy, umożliwiający wydalanie kału na zewnątrz organizmu. Najczęściej zakładana w wyniku usunięcia części jelita grubego.

2. **Ileostomia**: Otwór prowadzący z jelita krętego. Treść wydobywająca się przez ileostomię jest płynniejsza niż przez kolostomię.

3. **Urostomia**: Otwór prowadzący z układu moczowego, przez który mocz jest wydalany na zewnątrz.

Dlaczego zakłada się stomię?

Stomia jest zakładana z różnych powodów, w tym:

1. **Nowotwory**: W przypadku niektórych rodzajów raka jelita czy pęcherza, zakładanie stomii jest konieczne po usunięciu chorych fragmentów narządu.

2. **Zapalne choroby jelit**: U pacjentów z ciężką postacią chorób takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

3. **Uraz czy wypadki**: W przypadku poważnych uszkodzeń narządów.

4. **Wady wrodzone**: U niemowląt z wadami anatomicznymi.

## H2: Jak dbać o stomię?

1. **Higiena**: Regularne czyszczenie okolic stomii jest kluczowe dla zapobiegania infekcjom.

2. **Zastosowanie specjalnych worków**: Do zbierania treści wydobywającej się przez stomię służą specjalne worki stomijne.

3. **Kontrola skóry**: Skóra wokół stomii może stać się podrażniona, dlatego ważne jest monitorowanie jej stanu i stosowanie odpowiednich kremów ochronnych.

4. **Konsultacja z pielęgniarką stomijną**: Specjaliści w zakresie opieki stomijnej mogą udzielić cennych wskazówek i pomocy w codziennej opiece nad stomią.

Życie ze stomią

Wielu pacjentów obawia się życia ze stomią, ale z odpowiednią edukacją i wsparciem, można prowadzić pełne i aktywne życie. Istnieją organizacje i grupy wsparcia, które pomagają pacjentom dostosować się do nowej sytuacji.

Podsumowanie

Zakładanie stomii może być koniecznością w wielu sytuacjach medycznych. Chociaż początkowo może to być trudne do zaakceptowania, wiele osób ze stomią prowadzi pełne i satysfakcjonujące życie. Ważne jest, aby edukować się na temat opieki nad stomią i korzystać z dostępnego wsparcia.